Çim Alanlarda Gübreleme

Yeşil alanların bakımında en önemli madde azottur. En uygun gübreleme zamanları; erken sonbahar (eylül), erken kış (kasım başı), erken bahar (mart-nisan) ve geç bahar(mayıs)’dır. Gübreleme toprak ısısının en düşük olduğu, sabah veya akşam üstü yapılmalıdır. Gübre uygulaması ıslak çime Yapılmamalıdır. Gübre uygulamasından sonra gübrenin toprağa geçmesi için bol sulamak gereklidir.
Gübreleme, havalandırma işleminden hemen sonra yapılırsa, besin maddelerinin kök tarafından daha etkili şekilde alınması sağlanır.

Gübrelerdeki (N.P.K) Faydaları

 • Azot (N) Hücre ve bitki gelişiminde gereklidir.Çime Renk Verir Kardeşlenmeyi Hızlandırır.
 • Fosfor (P) Kök gelişimi için gereklidir.
 • Potasyum (K) Sıcaklık değişimlerine, kuruluğa ve hastalıklara karşı direnci arttırır

İç ve Dış Mekan Bitkilerinin Gübrelenmesi

 • Gübreleme Yapılırken Gübrenin Alana Homojen düşmesine önem gösterilmelidir.
 • Bitkilerde ve Ağaçlarda Gübreleme Yapılırken Bitkinin Yaprak iz Düşümüne Uygulanmalıdır bitki gövdesine gübre değmemesine özen gösterilmelidir.
 • Gübrelemede, yetişme ortamının cins ve karışım oranlan dikkate alınmalıdır. Örneğin kumun fazla olduğu ortamlar, su tutma gücü daha fazla olan
  ortamlara nazaran (bitki türü farklılıkları dikkate alınmakla beraber) az, fakat daha sık aralıklarla gübrelenmelidir.
 • Gübreleme düşük konsantrasyonda ve azar azar yapılmalıdır.
 • Gübrelemeden sonra bitki iyice sulanmalıdır.
 • Gübreleme gölgede yapılmalı ve uygulama akşamüstü olmalıdır. Böylece yapraklar üzerine damlayan eriyiğin yanık lekeleri oluşturması önlenmiş olur.
 • Saksıları yeni değiştirilmiş olan bitkilere, köklerinde oluşan yaralar kapanmadan ve yeni kökler oluşmadan önce gübre kontrollü  verilmelidir.